Brown-headed Cowbird

Brown-headed Cowbird, Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario, Canada

Brown-headed Cowbird, Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario, Canada